menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4412
W sumie: 104647

Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci.  Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać  z uprawnień. Katalog ulg i zwolnień znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.  lub www.rodzina.gov.pl.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym na terenie Gminy Głuchów. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.

 

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie. 

 

Druki wniosku dostępne są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony  www.rodzina.gov.pl.  

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

 

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

 

2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

WAŻNE! W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

 

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późń. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymania łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu jak również wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art.10      ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Aktualne druki wniosku dostępne są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie pok. nr 11 oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony www.rodzina.gov.pl.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Głuchów</p><p>Jan Słodki</p>

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Urząd Gminy Głuchów

Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
tel.: 46 815 75 30
fax: 46 815 70 58
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.