menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4424
W sumie: 104659

Formy pomocy

Świadczenia z pomocy społecznej dzielimy na:

 

  1. świadczenia pieniężne: 

 

  1. zasiłek stały 

 

  • przysługuje on pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub; 

  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

b) zasiłek okresowy, przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

 

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 

2) świadczenia niepieniężne: 

a) praca socjalna 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

c) składki na ubezpieczenia społeczne, 

d) sprawienie pogrzebu, 

e) poradnictwo specjalistyczne, 

f) interwencja kryzysowa, 

g) schronienie, 

h) posiłek, 

i) niezbędne ubranie, 

j) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

k) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

l) kierowanie do domu pomocy społecznej.

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Głuchów</p><p>Jan Słodki</p>

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Urząd Gminy Głuchów

Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
tel.: 46 815 75 30
fax: 46 815 70 58
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.