menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4297
W sumie: 104532

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej: 

1) dowód osobisty lub inny dokumentu stwierdzający tożsamość, 
2) decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego. 
3) orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej. 
4) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
5) zaświadczenie o wynagrodzeniu albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe. 
6) dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku). 
7) zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. 
8) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej. 
9) decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, 

10) zaświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników. 
11) dokumenty potwierdzające wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł niż wyżej wymienione. Dochodami takimi mogą być m.in.: 
• wynagrodzeniu za pracę dorywczą, 
• otrzymywane alimenty i/lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
• świadczenia rodzinne, 
• stypendia otrzymywane w szkole wyższej. 
12) Dokument/y potwierdzający/e wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Głuchów</p><p>Jan Słodki</p>

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Urząd Gminy Głuchów

Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
tel.: 46 815 75 30
fax: 46 815 70 58
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.