menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4434
W sumie: 104669

Gminny zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

W dniu 14.03.2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Głuchów został powołany Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną. Zespół Interdyscyplinarny został powołany w związku z art. 9a Ustawy z dnia z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów.

 2. Efektywne podejmowanie działań pomocniczych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.

 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 4. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 1. Cele Zespołu realizowane są przez:

 1. Opracowanie, realizację i ewaluację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 2. Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa. 

 3. Udzielanie pomocy, a w zależności potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. 

 4. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie. 

 5. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącymi świadkami przemocy w rodzinie. 

 6. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury ,,Niebieska Karta”

 7. Podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

 1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizowane mogą być także:

 

 1. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.

 2. Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze. 

 

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

 

 1. Jadwiga Stelmach- kierownik GOPS w Głuchowie

 2. Hanna Supeł- pracownik socjalny GOPS w Głuchowie

 3. Ewa Stańczak- pracownik socjalny GOPS w Głuchowie

 4. Małgorzata Rogulska- pracownik socjalny GOPS w Głuchowie

 5. Mł. asp. Jakub Machaj – przedstawiciel Policji

 6. Aleksandra Toczek - kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

 7. Agnieszka Burzyńska- inspektor ds. zarządzania oświatą

 8. Lech Kowara - przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 9. Rozalia Gołębiowska- pielęgniarka

 10. Małgorzata Smaczyńska - dyrektor Gminnego Przedszkola w Głuchowie

 11. Ewa Wieczorek- dyrektor Publicznego Gimnazjum w Głuchowie

 

Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 26.09. 2018 r. dokonano wyboru:

Przewodniczącego Zespołu - Jadwiga Stelmach kierownik GOPS w Głuchowie, 

Zastępcy- Ewa Wieczorek dyrektor Publicznego Gimnazjum w Głuchowie,

Sekretarza - Małgorzata Rogulska pracownik socjalny GOPS w Głuchowie.

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Głuchów</p><p>Jan Słodki</p>

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Urząd Gminy Głuchów

Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
tel.: 46 815 75 30
fax: 46 815 70 58
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.